News

26Feb2014

Infografika: Rok 2014 bude rokom Crowdfundingu

Platforma Fundable predstavila infografiku ako sa bude celosvetový Crowdfunding vyvíjať v roku 2014, koľko peňazí doplní do ekonomiky, alebo koľko vytvorí pracovných miest. Hlavnou súčasťou Crowdfundingu je Kolektívne požičiavanie.

24Feb2014

ZOPA získala investíciu 15 mil. libier

Najväčší poskytovateľ Kolektívnych pôžičiek vo Veľkej Británii, spoločnosť ZOPA, získala investíciu 15 mil. libier od investičného fondu Arrowgrass Capital. Táto investícia bude slúžiť najmä na ďalší rast spoločnosti a napĺňanie plánov rozširovania povedomia ľudí o výhodách Kolektívneho požičiavania. ZOPA od svojho vzniku v roku 2005 sprostredkovala Kolektívne pôžičky v hodnote 455 mil. libier.

21Feb2014

Lending club sa približuje k IPO

Už nejakú dobu sa hovorí o pripravovanom vstupe spoločnosti Lending club na americkú burzu. Leding club je celosvetoví líder v poskytovaní Kolektívnych pôžičiek pôsobiaci v Spojených štátoch amerických. Od svojho vzniku v roku 2007 poskytol pôžičky prevyšujúce hodnotu 3,5 miliardy USD, z čoho 2,1 mld. poskytol v roku 2013.

19Feb2014

Crowdfunding v roku 2013 medziročne vzrástol o 90 %

Medzinárodná organizácia International Organization of Securities Commissions (IOSCO) uverejnila štúdiu, ktorá sa detailne zaoberá oblasťou tkz. crowdfundingu. Hlavnú súčasť crowdfuningu predstavujú Kolektívne pôžičky. Podľa štúdie celé odvetvie z medzinárodného hľadiska dosiahlo v roku 2013 hodnotu 6,4 miliardy USD a medziročne tak vzrástlo o úctyhodných 90 %.

18Feb2014

Európska únia hľadá spôsoby vynechávania bánk. Aj pomocou Kolektívnych pôžičiek

Európska komisia schválila strategický dokument, v ktorom rieši cesty efektívnejšieho zapojenia úspor obyvateľstva do podpory rastu európskej ekonomiky. Reaguje tak na rastúcu priepasť medzi finančnou potrebou a bankovým financovaním, ktorá vznikla po prepuknutí finančnej krízy a naďalej sa rozširuje.

12Feb2014

Jeden z najväčších investorov na Lending clube uskutočnil na konci januára IPO

O španielskom bankovom gigante Santander sa už dlhšie hovorí, že vážne uvažuje o kúpe jedného významného správcu Kolektívnych pôžičiek vo Veľkej Británii. Menej sa však už vedelo, že divízia tejto bankovej skupiny pôsobiaca v USA, Santander Consumer USA poskytujúca najmä auto úvery, je jedným z najväčších inštitucionálnych investorov na Lending clube, svetovom lídrovi v Kolektívnom požičiavaní.

12Feb2014

V roku 2013 požičali banky domácnostiam o štvrtinu viac ako predvlani

V roku 2013 požičali banky obyvateľstvu nové úvery za 6,53 mld. EUR. Medziročne tak prišlo k nárastu až o 23,4 %. Z tejto sumy tvorili spotrebné úvery 1,56 mld. EUR, čo je medziročne viac o takmer 17 %.

12Feb2014

Slováci majú v bankách takmer 26 mld. EUR

Na konci roka 2013 mali Slováci v bankách uložených 25,9 mld. EUR. Medziročne tak bankové vklady vzrástli o necelé 3 %. Viac ako polovicu tejto sumy ľudia držia na terminovaných vkladoch. Kvôli nízkym úrokovým sadzbám sa však ich pomer znižuje.

06Feb2014

Kolektívne pôžičky pre staviteľov

Jeden z najväčších poskytovateľov Kolektívnych pôžičiek vo Veľkej Británii ohlásil, že pripravuje spustenie poskytovania úverov pre staviteľov a developerov. Spoločnosť Fundig Circle sprostredkováva Kolektívne pôžičky pre malé a stredné podniky. Týmto krokom rozšíri svoje terajšie produktové portfólio.

06Feb2014

Slováci majú od bánk požičaných takmer 20 mld. EUR

Podľa informácií Národnej banky Slovenska mali Slováci ku koncu roka 2014 požičaných od bánk 19,62 mld. EUR. To predstavuje medziročný nárast o 9,9 %. Apetít Slovákov po nových úveroch sa každoročne zvyšuje, aj keď tempo rasu mierne klesá.