News

31Jul2013

Pokles úrokových sadzieb termínovaných vkladov v bankách neprestáva

Pokles úročenia termínovaných vkladov nespomaľuje. Zatiaľ čo v marci znížilo sadzby na termínovaných vkladoch celkom sedem bánk, rovnaký počet bánk už stihlo znížiť úročenie aj v priebehu mája a vyzerá, že to ešte zďaleka nekončí.

24Jul2013

Ako sa Žltému melónu darilo počas prvých 9 mesiacov?

Pozrite sa na infografiku so zaujímavými číslami a údajmi ako sa Žltému melónu darilo počas prvých deviatich mesiacov svojho pôsobenia. Tieto výsledky sme dosiahli najmä vďaka naším klientom.

19Jul2013

Novinky na Žltom melóne - Diskusné fórum, Profily užívateľov a počítanie Čistého investičného výnosu

Na Žltom melóne sme zaviedli ďalšie novinky - Diskusné fórum, Profily užívateľov a počítanie Čistého investičného výnosu. Pozrite sa na novinky bližšie.

19Jul2013

Kolektívne pôžičky v Spojených štátoch

The Economist v článku venovanom crowdfoundingu rozoberá predovšetkým úspešné platformy kolektívneho požičiavania.

19Jul2013

Kolektívne pôžičky trocha inak

Aj takto sa dá pozrieť na kolektívne pôžičky J. V Austrálií to zobrali z vtipného konca a natočili vysvetľujúce video. Najviac sa nám páči 1:26 sec a samozrejme koniec. Ak sa chcete dozvedieť aj trocha viac, a to serióznejšich informácii tak 3:10 minúta je ta Vaša. V každom prípade odporúčame pozrieť si ho celé.

19Jul2013

Typický žiadateľ o pôžičku na Žltom melóne

Viete aký je typický žiadateľ o pôžičku na Žltom melóne?

19Jul2013

V prvom štrvťroku si Slováci z bánk požičali úvery za takmer 1,3 mld. EUR

Banky pôsobiace na Slovensku poskytli v prvom štvrťroku 2013 ľuďom úvery za takmer 1,3 mld. EUR. Je to o pätinu viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. V závere Marca 2013 tak Slováci dlžili bankám celkovo 18,1 mld. EUR a medziročne došlo k nárastu stavu úverov pre obyvateľstvo o takmer 10 %.

15Jul2013

V priemere mal každý Slovák v banke ku koncu apríla 2013 uložených 4.708 EUR

V priemere mal každý Slovák v banke ku koncu apríla 2013 uložených 4.708 eur. Pred rokom to bolo 4.485 eur, teda o 223 eur menej. Vyplýva to z faktu, že ku koncu apríla 2013 dosiahli vklady Slovákov v bankách celkovo takmer 25,5 mld. EUR. Medziročne sa tak objem vkladov zvýšil o 1,2 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 5,1 %.

03Jul2013

V apríli sa objem spotrebiteľských úverov medziročne zvýšil o 28,3 %

Objem úverov v apríli dosiahol 128 mil. EUR. Medzimesačne síce klesol o 5,8 %, ale medziročne tento objem znamená zvýšenie až o 28,3 %.