News

25Jun2013

Prezident Obama podpísal Start-ups Act

Prezident Barack Obama nedávno podpísal novú legislatívu, ktorá má za cieľ zjednodušiť malým spoločnostiam získavať peniaze či už tradičnou cestou emitovania akcií cez burzu, ale aj obrátením sa na online internetové platformy poskytujúce kolektívne financovanie, ako napríklad Kickstarter.

07Jun2013

Lending Club a Prosper prekonali spoločne hranicu 2 mld. USD poskytnutých pôžičiek

Americký Lending Club a Prosper prekonali ďalšiu magickú hranicu. Spoločne sprostredkovali pôžičky v celkovej hodnote viac ako 2 mld. USD.

07Jun2013

Najnovšie trendy vo svete kolektívneho financovania

Na základe prieskumu spoločnosti Massolution, dosiahne oblasť kolektívneho financovania (ang. Crowdfunding) za rok 2013 hodnotu transakcií 5,1 mld. USD. Táto hodnota predstavuje takmer dvojnásobok oproti hodnote 2,7 mld. USD z roku 2012. Tieto hodnoty tiež predstavujú medziročný nárast o 81 % v porovnaní s nárastom 64 %, ktorý bol zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2011.